Wetenschap & Technologie voor leerlingen in het basisonderwijs


Wie zijn wij?


V.l.n.r: 

Mart Sanders, Mies Linders, Grad Vollenberg, Gerrit Peeters, Jan Seuren, Hanke Brouwer
Ted Lenssen, Math Rutten, Stijn Hendriks en Rein Verhoeven.
 

Niet op de foto: Rob van de Kerkhof

XpeditieLab is een plek waar kinderen en hun leerkrachten uit de gemeente Venray deelnemen aan wetenschap en   - techniekonderwijs.

Wie?

Het gaat om kinderen van de Stichting Primair Onderwijs Venray (Spov). 15 scholen voor basisonderwijs en een school voor speciaal basisonderwijs. Hun leerkrachten, techniekcoördinatoren , stagiaires en ouders. Kinderen uit groep 7 bezoeken zes keer per jaar het Techniekplein.

Waar?

Het Xpeditielab is gesitueerd in het Raaylandcollege op Leunseweg 6 in Venray. Parkeren bij de Wetteling. 

Wat doen we nu?

Kinderen mogen op het XpeditieLab een keuze maken uit een aanbod van +/-25 opdrachten. De opdrachten hebben een ontwerp, onderzoek, maak, evalueer, aanpas element. De opdrachten zijn bouw, metaal, chemie, hout, kunststof, elektro, programmeren en ICT gerelateerd. De opdrachten hebben naast een techniekdoelstelling ook een meerwaarde voor de taal-, reken- en SE-ontwikkeling van het kind. Veel opdrachten hebben een link naar de zaakvakken en zijn gebaseerd op de kerndoelen.

Visie ; waar willen we naar toe?

Het XpeditieLab gaat uit van het convenant getekend door Spov en de stichting Kies Techniek, waarin gestreefd wordt techniekonderwijs voor kinderen uit Venray te bevorderen. Dit doen de leerkrachten van het XpeditieLab door elk half jaar  20 nieuwe en uitdagende onderzoek, programmeer- en maakopdrachten te bedenken. Naast het daadwerkelijk lesgeven en begeleiden is een ontwikkelgroep gestart met het maken van lessen en projecten voor de basisschool, zodat kinderen en hun leerkracht op school de instructie en het ontwerpen en de evaluatie laten plaatsvinden. In de lokalen van het XpeditieLab vindt dan de uitvoering plaats. Daarbij wordt benadrukt dat techniek geen op zichzelf staand iets is, maar “haakjes” heeft naar vele ontwikkelingsgebieden binnen het curriculum. Techniekonderwijs is prima te integreren binnen andere vakken op de basisschool. Dan krijgt het betekenis en inhoud.

De ontwikkelgroep is steeds op zoek naar mogelijkheden om bedrijfsleven en scholen aan elkaar te koppelen.

Wie financiert het XpeditieLab?

XpeditieLab wordt, en dat is uniek, gesponsord  door SpoVenray en Kies Techniek. Daarnaast is de werkgroep steeds op zoek naar nieuwe sponsoren. Die vinden we geregeld binnen het bedrijfsleven van Venray en omstreken. Hierbij wordt samengewerkt met het Raayland College, die tevens de ruimte beschikbaar stelt aan het Xpeditielab. 

Wie zit er in de werkgroep?

Ted Lenssen (ontwikkelaar en leerkracht XpeditieLab)

Hanke Brouwer (ontwikkelaar en contactpersoon bedrijven)

Wie zijn de vrijwilligers?

Rein Verhoeven, Grad Vollenberg, Mart Sanders, Gerrit Peeters, Mies Linders, Matt Rutten, Jan Seuren en Rob van de Kerkhof